Blog

Refleksi 70 Tahun Indonesia Merdeka

Kemerdekaan adalah hasrat
Ia mengisi dan memaknai jalan hidup manusia

Kemerdekaan adalah syarat
Ia menjadi unsur sebab bagi perkembangan umat

Kemerdekaan adalah hak
Ia merupakan hal yang menghimpun sebuah peradaban

Kemerdekaan adalah jalan
Ia-lah wahana menuju asa hidup yang lebih baik

Kemerdekaan adalah udara
Yang tidak kita sadari nilainya, sampai kita kehilangannya

Kemerdekaan adalah kebebasan
Bebas dari belenggu segala rupa penindasan

Kemerdekaan adalah keberanian
Berani dinilai, atas segala tindak-tanduk serta keputusan yang diperbuat

Kemerdekaan adalah kemauan
Ia berwujud tekad bulat, yang tidak rompal oleh cobaan

Kemerdekaan adalah keindahan
Ia membuat kita lega, kesima, jatuh cinta

Kemerdekaan adalah benda hidup
Yang bergerak, berubah, bertingkah,
Meminta pengartian yang terus-menerus

Kemerdekaan adalah kita
Suara-suara yang semakin bahana
Langkah-langkah yang semakin percaya
Lambaian-lambaian yang semakin bersuka
Dagu-dagu yang semakin tegak
Kepal-kepal yang semakin berani teracung
Tangan-tangan yang semakin erat bergandeng
Jiwa-jiwa yang mawas-diri atas tanggung-jawabnya
Untuk ikut serta meneliti, menggali, mengisi, memperbaharui, mengusung, serta menjunjung Indonesia yang dengan penuh cinta melindungi kemerdekaan anak-anak bangsa.

Tinggalkan Balasan